Safe Home Stories

Wordt de vaste expert aan huis

80% van de ongelukken in huis zijn terug te leiden tot defecten in apparaten die gebruik maken van de elektrische installatie. De volledige veiligheid van zo’n installatie is extreem belangrijk.

Electrical installations

Of het nu om het opleveren van een nieuwe installatie of om een controle gaat, PRY-CAM HOME helpt je bij het testen, rapporteren en terugkeren als vaste onderhoudsexpert.

Controleren van de elektrische installatie

De verplichting tot het laten controleren van de elektrische installatie in huis is vastgelegd in de wet in alle Europese deelstaten. Dit mag alleen gebeuren via een aantal tests die voldoen aan de lokale vereisten, die gebaseerd zijn op internationale standaarden.

In de meeste gevallen beperken dit soort tests zich echter tot een visuele check, waardoor het risico bestaat dat een onzichtbaar defect onopgemerkt blijft. Deze defecten kunnen ernstige consequenties met zich meedragen voor de eigenaar van het huis. Ook kunnen ze problemen op juridisch gebied opleveren voor de installateur.

Een gereguleerde aanpak

In veel Europese landen wordt gekozen voor een gereguleerde aanpak als het om nieuwe installaties gaat. Toch bestaat er tussen de landen onderling een gebrek aan overeenkomende regelgeving voor de periode nadat de installatie voor de eerste keer is gekeurd.

Daarom is de installateursgemeenschap het unaniem eens dat er een betere, eenduidige veiligheidscultuur rond elektrische installaties moet komen. Dit kan bijvoorbeeld door de huiseigenaar een formele handleiding te geven voor instructies, service en onderhoud, zoals je bij elk elektrisch apparaat krijgt. Daarin moeten de verschillende aspecten van de installatie beschreven staan, zodat een verantwoorde en toereikende tijdsplanning voor onderhoud kan worden opgezet. Aan de hand hiervan kunnen gekwalificeerde professionals potentiële risico’s structureel verminderen.

Dé uitkomst voor de installateur

Draka heeft PRY-CAM HOME specifiek ontworpen om elektriciens, installateurs en onderhoudstechnici een makkelijke manier te bieden om de wettelijk verplichte tests snel uit te kunnen voeren.

De spanningsverliestest, de aardweerstandtest, de installatie automaattest en de aardlekschakelaartest: alle vier zijn ze zo gepiept dankzij de handige PLUG. Dit apparaatje past gewoon in de jaszak van de installateur en kan steeds opnieuw gebruikt worden bij elke nieuwe elektrische installatie of als deel van een doorlopend onderhoudsprogramma. Dit bespaart de installateur tijd, geld en een hele hoop moeite bij elke klant.

Via de bijbehorende app is het daarnaast mogelijk om een officieel testrapport met de resultaten van de door de PLUG uitgevoerde tests aan te maken. Deze kan direct digitaal verstuurd worden naar de installateur zelf of naar de klant. Ook kan er een eigen logo toegevoegd worden aan het testrapport, wat ervoor zorgt dat het rapport geheel namens de installateur uitgegeven kan worden.

Een duurzame klantrelatie en een duurzaam huis

Keuren moet periodiek en professioneel gebeuren, dat is noodzakelijk voor de veiligheid in huis. Met PRY-CAM HOME is het, zoals al gezegd, mogelijk om snel en uitgebreid om de zoveel tijd een installatie te keuren. Hierdoor is het makkelijk voor de installateur om met de klant een afspraak te maken om bijvoorbeeld elk jaar langs te komen om de MASTER te inspecteren en met de PLUG de systeemtests opnieuw uit te voeren. Maar, tussen deze momenten door kan het voorkomen dat PRY-CAM HOME risico’s in de elektrische installatie signaleert. Het apparaat stuurt dan via de app een waarschuwingsnotificatie naar de huiseigenaar. Hij of zij kan daarna direct bellen naar de installateur, die vervolgens langs kan komen om het risico te verhelpen voordat het zich tot een probleem ontwikkelt.

Naast dit alles analyseert de MASTER continu het energieverbruik van het huis en legt het gebieden bloot waar ruimte is voor verbetering, en dus voor energiebesparing. De huiseigenaar kan op basis van deze informatie de installateur inschakelen om een onderhoudsprogramma op maat op te stellen om de woning effectief energiezuiniger te maken.

Met dit alles wordt de installateur dankzij PRY-CAM HOME het aanspreekpunt voor gegarandeerde veiligheid, volledige functionaliteit en de best mogelijke energiezuinigheid van de elektrische installatie in huis.