Questions & Answers

Vragen en antwoorden

Vind de antwoorden op de meest gestelde vragen over PRY-CAM HOME en hoe het werkt

Over PRY-CAM HOME

 • Wat is PRY-CAM HOME?

  PRY-CAM HOME is een monitoringoplossing voor laagspanningstoepasssingen in huis. Het is ontworpen om elektriciens te ondersteunen bij het uitvoeren van de belangrijkste instrumentele tests die wettelijk vereist zijn voor de certificering en de elektrische installatie. En om in real time een technische bijlage te verstrekken met een samenvatting van de resultaten van alle uitgevoerde instrumentele tests. De gegevens zijn altijd in real time beschikbaar via een speciale APP, zodat huiseigenaren de conditie van hun elektrische installaties onder controle kunnen houden.

 • Hoe werkt PRY-CAM HOME?

  PRY-CAM HOME omvat twee units, MASTER en PLUG. De MASTER-unit wordt in het meterkast van het huishouden geplaatst en heeft tot doel de gegevens van de elektrische installatie te verzamelen. De PLUG-unit is speciaal voor elektriciens om de wettelijk vereiste instrumentele testen uit te voeren, in combinatie met de MASTER-unit. De PLUG-unit blijft het permanente gereedschap van de elektricien om te gebruiken bij elke nieuwe installatie of als onderdeel van het elektrische onderhoudsprogramma.

 • Hoe draagt PRY-CAM HOME bij tot de ontwikkeling van een veiligheidscultuur in het electriciteitsnetwerk thuis?

  Meer dan 80% van de woningbranden wordt veroorzaakt door elektrische storingen. Dit komt omdat de elektrische installatie een onzichtbaar deel van een woning is en zelden wordt beschouwd als onderhevig aan slijtage en veroudering. Na de wettelijk voorgeschreven certificering kan het onderhoud ervan beperkt zijn, helemaal achterwege blijven of pas worden uitgevoerd na een defect, wanneer het al te laat is. PRY-CAM HOME maakt het controleren van elektrische installaties eenvoudiger en doeltreffender voor elektriciens en bewijst de veiligheid en levensduur van een installatie. PRY-CAM HOME biedt de huiseigenaar tevens een oplossing die de onzichtbare maar potentieel schadelijke toestand van hun elektrische installatie aan het licht brengt. Dit brengt de verborgen gebreken of storingen aan het licht en zorgt ervoor dat het duidelijk wordt wanneer er een elektricien ingeschakeld dient te worden.

 • Welke informatie verstrekt PRY-CAM HOME om de veiligheid van een elektrische installatie te garanderen?

  De MASTER-unit blijft permanent geïnstalleerd in de hoofdverdeelkast zodat huiseigenaars de belangrijkste parameters van hun elektrische installatie kunnen controleren, d.w.z.: stroom, spanning, reststroom, temperatuur en aardlusimpedantie. De PLUG-unit is speciaal bedoeld voor elektriciens om, in combinatie met de geïnstalleerde MASTER-unit, de wettelijk vereiste instrumentele tests uit te voeren, d.w.z.: spanningsverliestest, aardlus-impedantietest, miniatuur stroomonderbreker (Miniaturized Circuit Breaker, MCB)-test, aardlekschakelaar (Residual Current Circuit Breaker, RCCB)-test.

 • Wat zijn de voordelen van PRY-CAM HOME voor een installateur?

  Dankzij PRY-CAM HOME kunnen elektriciens, installateurs en onderhoudsteams de belangrijkste certificeringstests die wettelijk vereist zijn voor elektrische installaties in huis, gemakkelijk en snel uitvoeren met één enkel apparaat. Na afloop van de tests kan de elektricien ook een technische bijlage afgeven met een samenvatting van alle uitgevoerde instrumentele tests. De PLUG-unit blijft het permanente gereedschap van de elektricien om te gebruiken bij elke nieuwe installatie of als onderdeel van het elektrische onderhoudsprogramma. Met PRY-CAM HOME kunnen elektriciens onderhoudsprogramma's op maat plannen en de huisinstallaties van hun klanten efficiënter maken. Dankzij PRY-CAM HOME wordt de elektricien een echt referentiepunt voor actieve veiligheid, volledige functionaliteit en de beste energie-efficiëntie van elektrische installaties thuis.

Certificering en instrumentele tests

 • Welke instrumentele testen kunnen uitgevoerd worden met PRY-CAM HOME?

  Spanningsverliestest, aardlusimpedantiemeting, miniatuur stroomonderbreker (Miniaturized Circuit Breaker, MCB)-test en aardlekschakelaar (Residual Current Circuit Breaker, RCCB)-test.

 • Welk effect heeft de nieuwe nZEB-regelgeving op het toezicht op gebouw gerelateerde installaties?

  De nieuwe nZEB-voorschriften maken de weg vrij voor het gebruik van apparatuur die de actieve veiligheid van installaties verhoogt, zoals PRY-CAM HOME.

 • Volgens welke IEC-normen zijn de tests die met PRY-CAM HOME uitgevoerd worden?

  IEC 1010/6.

 • Kan PRY-CAM HOME zowel met type A- als AC-aardlekschakelaars gebruikt worden?

  Apparaten van het type AC kunnen alleen sinusvormige wisselstroom detecteren en erop reageren. Apparaten van het type A worden gebruikt voor wisselsinusvormige reststroom en voor pulserende gelijkstroom. PRY-CAM HOME kan met beide gebruikt worden.

 • Waarom is het meten van het spanningsverlies enorm belangrijk? Hoe meet PRY-CAM HOME spanningsverlies?

  Het meten van het spanningsverlies is een elektrische diagnosemethode die kan helpen om snel problemen met hoge weerstand in een circuit op te sporen. PRY-CAM HOME kan worden gebruikt om het spanningsverlies op elk stopcontact of lichtpunt in een elektrische installatie te meten. Spanningsverlies is de afname van de spanning die wordt veroorzaakt door de stroomloop die door een weerstand gaat. Een hoge waarde kan ertoe leiden dat het op het stopcontact aangesloten apparaat onveilig of niet efficiënt werkt.

 • Waarom is meetapparatuur die op de markt verkrijgbaar is zo duur, vergeleken met PRY-CAM HOME?

  Gemiddeld genomen zijn elektrische instrumenten prijzig, omdat zij aan zeer hoge veiligheids- en betrouwbaarheidsnormen moeten voldoen. Momenteel is er geen enkel apparaat op de markt waarmee alle belangrijke instrumentele tests kunnen worden uitgevoerd die door de wet voor de certificatie van elektrische installaties vereist worden, op PRY-CAM HOME na. De markt biedt verschillende oplossingen die zijn ontworpen voor gebruik in een breed scala van installaties, daarom omvatten zij ook functies die niet van toepassing zijn op elektrische installaties in huis. PRY-CAM HOME is ontworpen voor specifiek gebruik in elektrische installaties thuis en omvat geen extra functies. Dit leidt tot een lagere marktprijs.

 • Waarom is de aardlusimpedantie erg belangrijk om te meten? Hoe meet PRY-CAM HOME de aardlusimpedantie?

  De aardlusimpedantiemeting is een elektrische diagnosemethode waarmee snel kan worden vastgesteld of de aardingsdraadverbinding correct of met een hoge weerstand tot stand gebracht is. PRY-CAM HOME kan worden gebruikt om de aardlusimpedantie op elk stopcontact of lichtpunt in een elektrische installatie te meten. Een hoge weerstand in deze lus kan leiden tot een storing in de veiligheidssystemen van de elektrische installaties.

 • Hoe lang duren instrumentele tests meestal?

  Op basis van ons onderzoek en onze ervaring is een tot twee dagen de gemiddelde tijd die nodig is om alle tests uit te voeren op een middelgroot/groot appartement. Met PRY-CAM HOME wordt de benodigde tijd teruggebracht naar twee tot drie uur.

 • Is de inspectie/certificatie van een elektrische installatie verplicht?

  Ja, dit is wettelijk verplicht. In sommige landen schrijft de wet ook voor dat bij het certificeringsrapport een technische bijlage met de resultaten van de uitgevoerde proeven moet worden toegevoegd. Met PRY-CAM HOME kan de elektricien na afloop van de tests ook een technische bijlage opstellen en deze aan de huiseigenaar verstrekken om aan te tonen dat de uitgevoerde werkzaamheden aan de eisen voldoen.

 • Meet PRY-CAM HOME alleen de aardlusimpedantie?

  PRY-CAM HOME kan zowel de aardlusimpedantie als de circuitimpedantie meten.

 • Volgens welke norm moet een inspectie/certificatie uitgevoerd worden?

  De inspectie/certificatie moet worden uitgevoerd volgens de norm IEC/NEN1010/6.

 • Waarom is de miniatuur stroomonderbreker (Miniaturized Circuit Breaker, MCB)-test belangrijk? Hoe voert PRY-CAM HOME de MCB-test uit?

  De miniatuur stroomonderbreker (Miniaturized Circuit Breaker, MCB)-test is een methode waarmee kan worden gecontroleerd of het elektrische systeem correct wordt uitgeschakeld in geval van overstroom of kortsluiting. PRY-CAM HOME voert de MCB-test uit door een gecontroleerde kortsluiting te simuleren.

 • Wat vereist de IEC/NEN1010-norm voor inspecties/certificaties?

  De norm omschrijft de eisen waaraan alle elektrische installaties moeten worden ontworpen, geïnstalleerd, gebruikt en onderhouden.

 • Waarom is de aardlekschakelaar (Residual Current Circuit Breaker, RCCB)-test belangrijk? Hoe voert PRY-CAM HOME de RCCB-test uit?

  De aardlekschakelaar (Residual Current Circuit Breaker, RCCB)-test is een methode waarmee kan worden gecontroleerd of het elektrische systeem correct wordt uitgeschakeld in geval elektrische lekkage in het circuit. PRY-CAM HOME voert de aardlekschakelaartest uit door een gecontroleerde lekkage te simuleren en de uitschakelstroom en de uitschakeltijd te meten.

 • Wat houdt een inspectierapport in?

  Een inspectierapport houdt in dat de door de nationale norm voorgeschreven visuele controles en instrumentele tests uitgevoerd worden. PRY-CAM HOME verschaft een technische bijlage met de numerieke resultaten van de tests die op elk knooppunt van het systeem zijn uitgevoerd.

 • Waarom is het van belang om de elektrische installatie periodiek te testen?

  Elektrische onderdelen, schakelaars en kabels zijn onderhevig aan veroudering. Het is van belang het systeem periodiek te testen en na te gaan of een externe storing een niet-zichtbare invloed heeft gehad, om een hoog veiligheidsniveau te garanderen.

Diversen

 • Kan PRY-CAM HOME ook in een drie fase groepenkast worden geplaatst?

  Wat de software betreft, worden de PRY-CAM HOME-algoritmen voortdurend up-to-date gehouden. Dit zorgt ervoor dat ook nieuwe functionaliteiten, als die er zijn, altijd beschikbaar zijn voor alle reeds geïnstalleerde apparaten. Wat de hardware betreft, zal er binnenkort een 3-fase apparaat beschikbaar zijn.

 • Heeft PRY-CAM HOME ook vlamboogdetectie?

  Nee, niet in de huidige versie. Vlamboogdetectie wordt in de toekomst uitgebracht.

 • Wat zijn de aankomende releases en toekomstige ontwikkelingen van PRY-CAM HOME?

  Wat de software betreft, worden de PRY-CAM HOME-algoritmen voortdurend up-to-date gehouden. Dit zorgt ervoor dat ook nieuwe functionaliteiten, als die er zijn, altijd beschikbaar zijn voor alle reeds geïnstalleerde apparaten. Wat de hardware betreft, zal er binnenkort een 3-fase apparaat beschikbaar zijn.

Over de elektrische installatie

 • Ik heb een huis dat tussen 1900 en 2000 gebouwd is. Wat zegt dit over mijn elektrische installatie?

  De bouwdatum van een gebouw komt meestal niet overeen met de meest recente keuring van de elektrische installatie. Elk land heeft zijn eigen wet- en regelgeving met betrekking tot de inspectie en certificering van elektrische installaties. PRY-CAM HOME kan zowel in nieuwe als in gerenoveerde gebouwen geïnstalleerd worden. In oude gebouwen kan PRY-CAM HOME helpen om potentiële problemen op te sporen en storingen te voorkomen voordat ze daadwerkelijk optreden.

 • Welke invloed hebben oude kabels op de veiligheid van mijn elektrische installatie?

  De isolatie-eigenschappen van kabels kunnen afnemen door aantasting als gevolg van veroudering. Dit leidt tot een verhoogde kans op lekstroom, kortsluiting of verlies van de aardverbinding.

 • Ik ben de laatste jaren steeds meer elektrische apparaten gaan gebruiken, kan mijn elektrische installatie dit aan?

  Als uw elektrische installatie correct is ontworpen en geïnstalleerd, zou u de elektrische belasting zonder enig risico moeten kunnen verhogen. Anders zou de gemiddelde bedrijfstemperatuur van het elektrische systeem kunnen stijgen, met als gevolg een hoger risico op kortsluiting, stroomuitval of brand. PRY-CAM HOME geeft informatie over de stroombelasting en geeft een melding als het restvermogen onvoldoende is.

 • Hoe monitort PRY-CAM HOME het energieverbruik?

  De MASTER-unit, die in het hoofdpaneel van het huis is geïnstalleerd, controleert voortdurend het stroomverbruik, of de juist zelfopgewekte stroom, en verstrekt informatie over het verbruik op uur-, dag-, week- en maandbasis.

 • Hoe kan ik zien welke apparaten de meeste energie verbruiken?

  Met de PRY-CAM HOME-APP kan het verbruik in historische en realtimegegevens worden gevolgd. Aan de hand van deze gegevens kunnen huiseigenaren nagaan welke apparaten de meeste energie verbruiken.

 • Hoe kan ik zien welke apparaten onveilig zijn?

  Met de PRY-CAM HOME-APP kunnen historische en realtimegegevens over elektriciteit worden gevolgd en wordt de huiseigenaar gewaarschuwd wanneer een onveilig apparaat op de installatie wordt aangesloten.

 • Ik heb een oplaadstation voor een elektrische auto aangesloten op mijn elektrische installatie. Hoe kan ik met PRY-CAM HOME zien of het beschikbare vermogen voldoende is?

  PRY-CAM HOME meet de belangrijkste parameters van het elektrische systeem, waaronder het stroomverbruik. Door het analyseren van real time en historische gegevens kunt u nagaan of het beschikbare vermogen voldoende is voor een oplaadstation, en wat het beste tijdstip is om uw elektrische auto op te laden.

 • Ik wil zonnepanelen op mijn dak installeren. Hoe kan ik met PRY-CAM HOME met de zonnepanelen omgaan?

  PRY-CAM HOME meet de belangrijkste parameters van het elektrische systeem, waaronder het stroomverbruik. De App maakt het mogelijk om het totale verbruik op elk moment te analyseren en aan de hand van grafieken kan visueel worden gemaakt of er stroom wordt verbruikt of geproduceerd.

Het belangrijkste

 • Waarom is het belangrijk om een elektrische installatie te aarden?

  Het belangrijkste doel van het aarden van een elektrische installatie is de kans op elektrocutie te voorkomen of tot een minimum te beperken. Elke lekkage of foutieve stroom in het circuit veroorzaakt de aanwezigheid van elektrische lading op blootgestelde geleidende oppervlakken. In elke elektrische installatie is aarding van essentieel belang om de veiligheid te waarborgen en ernstige gevolgen voor mensen en apparatuur te voorkomen. Een goede aarding zorgt voor een veilige weg voor stromen en voorkomt dat deze stromen via mensen of andere apparatuur lopen.

 • Wat is foutstroom en hoe wordt dit gemeten?

  Een foutstroom is een stroom met een intensiteit die hoger is dan de verwachte waarde. In geval van overstroom op nuldraad-spanningcircuits, moet de installatie worden beveiligd door de MCB, de maximumwaarde wordt bereikt in geval van kortsluiting. Een andere foutstroom is de lekstroom die van het circuit naar de aarde loopt. Als deze waarde hoger is dan de nominale stroom van de RCCB, schakelt de installatie uit. PRY-CAM HOME kan de correcte werking van zowel de MCB als de RCCB verifiëren en de overstroom via de APP melden.

 • Wat is het gevaar als er foutstroom aanwezig is?

  Een kortsluiting of een overstroom kan een ongecontroleerde stijging van de temperatuur van de installatie en mogelijk brand veroorzaken. Een lekstroom kan elektrocutie veroorzaken als de beveiliging niet goed is, of als de aardlus niet goed is aangesloten. PRY-CAM HOME kan de correcte werking van zowel de MCB als de RCCB verifiëren en de overstroom via de APP melden.

 • Wat zijn de uitschakeltijden van een elektrische installatie volgens IEC/NEN1010?

  De uitschakeltijden zijn afhankelijk van het gebruikte beveiligingstype en van de selectiviteit van de in serie geplaatste stroomonderbrekers. Het is belangrijk dat alle apparaten binnen hun uitschakeltijd- en stroombereik werken om de risico's tot een minimum te beperken.

 • Hoe wordt de totale circuitimpedantie berekend?

  Deze wordt berekend door een gedefinieerde stroomwaarde in het circuit op te wekken en door de spanning voor en tijdens de test te meten. De PRY-CAM HOME totale circuitimpedantieberekening is gepatenteerd.